SOITINVALMENNUS SEKÄ SOITONOPETUS JA MUUT OPETUSTASOT TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULUSSA

MUSIIKKILEIKKIKOULU

Muskarissa tutustutaan musiikin maailmaan tavoitteena luoda lapselle positiivinen ja kokonaisvaltainen musiikkipohja. Opettaja toimii ikään kuin matkanjohtajana, opastamassa ja antamassa eväitä yhdessäoloon musiikin parissa. Tutussa ja turvallisessa ryhmässä nautitaan yhdessäolosta eri tavoin musisoiden, mm. kuunnellen, laulaen, loruillen, soittaen ja tanssien. Samalla opitaan ryhmätoimintamalleja, toisten kuuntelemista ja kunnioittamista. Herätellään rakkaus musiikkiin ja pyritään kehittämään musiikillista tunneilmaisua elämyksellisyyden kautta. Alle 3-vuotiaat ovat tunnilla yhdessä vanhemman kanssa.

Muskari- ja soitinvalmennusajat täältä.

SOITINVALMENNUS

Soitinvalmennuksessa sukelletaan yhä syvemmälle musiikkiseikkailun kiehtovaan maailmaan. Muskarista tuttujen työtapojen avulla harjaannutetaan lapsen musiikillista kuuntelukykyä, muistia sekä rytmi-, melodia-, harmonia- ja muototajua. Käytössä ovat rytmi- ja melodialyömäsoittimet, joiden lisäksi voidaan käyttää mm. kanteleita, kitaroita, nokkahuiluja ja pianoa. Vuoden aikana tehdään myös tuttavuutta erilaisiin soittimiin soitinkarusellissa ja saadaan valmiuksia itsenäisen soittoharrastuksen aloittamiselle. Elämyksellisyys ja yhdessä tekemisen ilo ovat edelleen musiikkihetkien perusta.

SOITINVALMENNUS 2

Tavoitteena on tutustua musiikin peruskäsitteisiin laulaen, soittaen, liikkuen sekä kuunnellen monipuolista musiikkia. Yhteismusisointia harjoitellaan hyödyntäen monipuolisesti rytmi- ja palasoittimia, kanteletta, nokkahuilua, kitaraa ja pianoa (huomioiden lasten motoriset taidot ja kiinnostuksen).

Soitinvalmennus 2 on tarkoitettu 6-7 -vuotiaille (tai ilman aiempaa musiikkiharrastusta myös 7-8 -vuotiaille) ja pääpaino yhdessä soittamisessa. Tunneilla voi käydä instrumenttiopetuksen ohessa, mutta myös ilman soitto-tunteja. Ryhmässä on yleensä 6-10 lasta kerran viikossa 60 min kerrallaan.

KARUSELLI

Karuselliopetuksessa tutustutaan eri soittimiin ja saadaan tuntumaa, millaista on käydä soittotunneilla ja opiskella musiikkia.

Lukuvuonna 2017-2018 soittimet ovat: Lyömäsoittimet (djembe, cajon, marakassit, tamburiini, guiro, laattasoittimet eli xylofoni ja kellopeli), ukulele, viulu, piano, kantele

Loppukeväästä harjoittelemme yhteissoittoa opituilla soittimilla.

Opetukseen kuuluu musiikin perusteiden (rytmiikka, säveltapailu ja nuotinluku) opettelua leikinomaisesti laulaen, liikkuen, loruillen sekä keskittymisen ja kuuntelun harjoittelua. 

INSTRUMENTTIVALMENNUS

Soitinvalmennuksen jälkeen tai sen sijaan voi valita myös instrumenttivalmennuksen. Siinä keskitytään johonkin tiettyyn ennalta valittuun soittimeen. Opetus tapahtuu pienryhmäopetuksena; 3-5 lasta 40 min viikossa, 2 lasta 30 min viikossa ja 1 lapsi 15 min viikossa.

Vaihtoehtoina ovat 5- ja 10-kieliset kanteleet, piano-, viulu-, puhallin-, rumpu- tai kitaravalmennus.

SOITONOPETUS

Muskarilaisilla ja soitinvalmennukseen osallistuneilla on mahdollisuus siirtyä aina soitonopetukseen. Muita oppilaita otetaan mikäli paikkoja on vapaana.

Instrumenttiopetus on pääasiassa yksilöopetusta (myös pariopetus mahdollista, mikäli sopiva pari löytyy). Soittotunnin pituudeksi voi valita 15 min, 30 min tai isommat 45 min. Instrumenttiopetuksessa olevat voivat halutessaan käydä myös koulun järjestämissä tukiaineissa (ns yleiset aineet), joita on mm. rytmiikka, musiikinperusteet, musiikkitieto, musiikkiteknologia, orkesterit ja lauluyhtye.

Soitinvaihtoehdot ovat: piano, viulu, alttoviulu, sello, huilu, nokkahuilu, klarinetti, saksofoni, trumpetti, pien- ja konserttikanteleet, ukulele, akustinen / sähkökitara, sähköbasso, kontrabasso, rummut ja laulu.