MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS

KODINOMAISUUS

Töölön musiikkiopisto on kodinomainen musiikkiopisto, jonka toiminnassa keskeistä on perhe- ja oppilaslähtöisyys. Opetusta on kaiken ikäisille, myös aikuisille. Töölön musiikkiopistossa on jo oppilaina useita perheitä joissa vanhemmatkin soittavat - yksin, yhdessä lastensa kanssa tai omissa kokoonpanoissaan. Oppilaat ovat ensisijaisesti Töölöstä ja sen lähiympäristöstä. Muskarin jälkeen tulee soitinvalmennus, jossa tutustutaan eri soittimiin ja vähitellen valitaan lapselle sopiva soitin/opettaja. Sen jälkeen voi siirtyä joko yksilö- tai pariopetuksen piiriin tai pienrymissä tapahtuvaan instrumenttivalmennukseen. 

TAVOITTEENA HYVÄ MUSIIKKISUHDE

Töölön musiikkiopiston tavoitteena on muodostaa oppilaalle hyvä ja myönteinen musiikkisuhde. Näkemyksemme on, että hyvä musiikkisuhde tuo mielekkyyttä elämään ja lisää ihmisen onnellisuutta. Töölön musiikkiopistossa kantava ajatus on, että musiikin opiskelu ja soittaminen sinänsä on arvokasta ja merkityksellistä toimintaa. Pidämme tärkeimpänä tukea kunkin oppilaan omaa, ainutlaatuista tapaa kasvaa ja kehittyä musiikin parissa. 

SOITTAMISEN ILO

Kaikki opetustoiminta on aina tavoitteellista. Huomionarvoista on, kuka tavoitteet määrittelee. Töölön musiikkiopistossa tavoitteet muodostuvat, kun opettaja auttaa asiantuntemuksensa ja ammattitaitonsa avulla kutakin oppilastaan kehittymään tämän ainutlaatuisten ominaisuuksien, mieltymysten ja toiveiden ym. puitteissa. Nämä tavoitteet muuttuvat ajan myötä, samalla kun oppilaatkin kasvavat ja muuttuvat. Ja oppilas saattaa löytää aivan uusia mielenkiinnon kohteita opettajansa johdolla tai kuullessaan konserteissa muiden oppilaiden soittoa. Varsinkin pienimpien oppilaiden kohdalla myös vanhemmilla on tärkeä osuutensa opintojen suunnan määrittelyssä. Itse soittotaidon kehittymisen lisäksi tavoitteina voi olla vaikkapa sosiaalisten taitojen kehittyminen, keskittymiskyvyn ja pitkäjänteisyyden parantuminen, motoriikan kehittyminen, muistin paraneminen tai herkkyyden vaaliminen, tai ihan vain silkka ilo, jota soittoharrastus elämään tuottaa. 

EI PÄÄSYKOKEITA

Kokemuksemme vuosikymmenien ajalta on, että musiikin harrastaminen on mielekästä, vaikka harrastajia ei olisi mitenkään valikoitu. Musiikkiopistossa jo opiskelevien perheenjäsenet ovat etusijalla uusia oppilaita otettaessa, muuten oppilaat otetaan musiikkiopistoon ilmoittautumisjärjestyksessä, jos vain opettajilta tilaa löytyy. 

ESIINTYMISEN ILO

Töölön musiikkiopistossa järjestetään neljä kertaa vuodessa konserttiviikko, jolloin kaikki oppilaat tasosta riippumatta pääsevät esiintymään. Konsertit ovat mukavia tilaisuuksia tavata ja kuulla muita soitto-oppilaita, opettajia ja vanhempia. Konserteissa musiikkikoulun väki kokoontuu yhteen ja nauttia yhdessä kaikkien työn tuloksista. Esiintymisen päämääränä on oppilaan onnistunut kokemus itsestä soittajana ja esiintyjänä. Kannustava ja myönteinen esiintymiskokemus antaa oppilaalle uskoa itseensä ja omiin kykyihinsä. Samalla se antaa työkaluja muuttaa esiintymisjännityksen positiiviseksi voimavaraksi.